Nghệ thuật

  • Xem “Nhật ký trong tù” bằng thư pháp
  • Post by: admin - 18/05/2015
  • ,
    Cialis what is it
    Chúng tôi đến thăm chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) và chuyện trò cùng sư trụ trì Đại đức Thích Viên Hải về nghệ thuật chơi thư pháp Việt. Đại đức Thích Viên Hải bày nghiên mực, phóng bút hai câu thơ của Mãn Giác Thiền Sư làm quà tặng chúng tôi buổi đầu hạnh ngộ: Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết/ Đêm qua sân trước một nhành mai.

Copyright © 2015 Chùa Linh Bửu all rights reserved.
W W W . C H U A L I N H B U U . C O M
Chủ nhiệm:  ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN HẢI
Địa chỉ:  Thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0937.736.738
Email: vienhaimacnhan@gmail.com

Thiết kế web bởi: CÔNG TY OXO.VN