Chùa Linh Bửu cúng dường an cư

An cư là truyền thống vốn có lâu đời do đức Phật chế định, trải qua hơn 2.500 năm vẫn duy trì, và được cử hành đều đặn hằng năm trong ngôi nhà chung GHPGVN, nhằm giúp mạng mạch của Phật giáo được lưu thông và trường tồn. An cư cũng là dịp các hành giả phát huy và thúc liễm thân tâm trau dồi Giới  Định Huệ nuôi dưỡng chất liệu tu tập thực hiện đời sống phạm hạnh, khiến cho công đức và đạo lực của các hành giả tăng trưởng. Đây cũng là thời gian thuận lợi để hàng phật tử tại gia có dịp về nương tựa, thân cận chư Tăng tu học giáo pháp, đồng thời gieo tạo phước báo qua việc hộ trì Tam bảo cúng dường chúng Tăng trong suốt mùa an cư.

Với ý nghĩa đó, ngày 03/7//2015 (18/5/Ất Mùi), ĐĐ.Viên Hải, trụ trì chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đã hướng dẫn đạo hữu Phật tử và CLB Thanh Thiếu Nhi Phật tử chùa Linh Bửu đến cúng dường an cư tại đạo tràng chùa Hòa An (Tam Kỳ).

Xuân Sáng – Đức Ngọc

Lượt xem: 2107 Views

Copyright © 2015 Chùa Linh Bửu all rights reserved.
W W W . C H U A L I N H B U U . C O M
Chủ nhiệm:  ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN HẢI
Địa chỉ:  Thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0937.736.738
Email: vienhaimacnhan@gmail.com

Thiết kế web bởi: CÔNG TY OXO.VN