Chùm ảnh: Khai kinh bạch Phật, trai đàn cầu siêu-Chẩn tế cô hồn tại chùa Linh Bửu

Sáng nay, ngày 13/7/ÂL (15/8/2016), Sám chủ cùng Ban Kinh Sư đã tác lễ khai kinh bạch Phật, tiến nội ngoại đàn – cúng chư hương linh, Trai đàn cầu siêu – chẩn tế cô hồn tại chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ.

Theo chương trình, tối nay sẽ tuyên sớ cầu siêu vào lúc 19h00; Lễ cầu siêu, đăng đàn chẩn tế âm linh cô hồn vào lúc 12h30 ngày 14/7/ÂL; lễ cài hoa hiếu hạnh và đốt nến tri ân cũng diễn ra vào lúc 19hoo cùng ngày.

Giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

Quang Ảnh

Lượt xem: 3307 Views

Copyright © 2015 Chùa Linh Bửu all rights reserved.
W W W . C H U A L I N H B U U . C O M
Chủ nhiệm:  ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN HẢI
Địa chỉ:  Thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0937.736.738
Email: vienhaimacnhan@gmail.com

Thiết kế web bởi: CÔNG TY OXO.VN