Chương trình đón xuân Ất Mùi (2015) tại chùa Linh Bửu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

NGÀY 20/12/GIÁP NGỌ (08/2/2015)

09h30   : Tất niên cúng hương linh

11h30   : Từ thiện tặng quà tết cho người nghèo

NGÀY 30/12/GIÁP NGỌ (18/2/2015)

19h00   : Thỉnh chuông U-Minh

19h30   : Nghi thức Sám Hối cuối năm

NGÀY: MỒNG 1/1/ẤT MÙI (19/2/2015)

00h00   : Đón giao thừa mừng năm mới Ất Mùi 2015

01h00   : Dự lễ chúc thọ Hòa Thượng viện chủ chùa Đạo Nguyên

08h30   : Lễ vía Đức Phật Di Lặc – cầu an đầu năm

10h30   : Cúng Ngọ – Cúng hương linh

19h00   : Thỉnh chuông U-Minh

19h30   : Khai đàn Dược Sư Thất Châu

NGÀY: MỒNG 2/1/ẤT MÙI (20/2/2015)

10h30   : Cúng Ngọ – Cúng hương linh

19h00   : Thỉnh chuông U-Minh

19h30   : Tụng kinh Dược Sư

NGÀY: MỒNG 3/1/ẤT MÙI (21/2/2015)

10h30   : Cúng Ngọ – Cúng hương linh

19h00   : Thỉnh chuông U-Minh

19h30   : Tụng kinh Dược Sư

     *Chú ý   : Tụng kinh Dược Sư đến ngày 29/1/ẤT MÙI (19/3/2015)

NGÀY 14/1/ẤT MÙI (4/3/2015)

15h00   : Dâng sớ cầu an đầu năm

17h30   : Cúng Nhương sao – Giải hạn

NGÀY 15/1/ẤT MÙI (5/3/2015)

     15h00   : Lễ Quy y Tam Bảo

19h00   : Thỉnh chuông U-Minh

19h30   : Nghi thức Sám Hối

NGÀY 16/2/ẤT MÙI (4/4/2015)

     -08h30   : Hiệp kỵ chùa Linh Bửu

Tri tiến chư tiền nhân công đức hội viên quá cố,

Chư hương linh, anh linh anh hùng liệt sĩ

Từ ngày 17/02/ẤT MÙI (5/4/2015) đến ngày 20/2/ ẤT MÙI (8/4/2015):  Hành hương tại TP. Đà Lạt. Quý Phật tử đăng ký tham gia chuyến hành hương xin liên hệ Phật tử Nhuận Nguyện (chú Đào) và Nguyên Hạnh (cô Tài). ĐT: 0934 387 912     

CHÙA LINH BỬU

Hái lộc đầu năm

Đàn Dược Sư Thất Châu

Lượt xem: 1869 Views

Copyright © 2015 Chùa Linh Bửu all rights reserved.
W W W . C H U A L I N H B U U . C O M
Chủ nhiệm:  ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN HẢI
Địa chỉ:  Thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0937.736.738
Email: vienhaimacnhan@gmail.com

Thiết kế web bởi: CÔNG TY OXO.VN