Hình ảnh chùa Linh Bửu chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi 2015

Hình ảnh chùa Linh Bửu chuẩn đón Xuân Ất Mùi 2015

Chương trình đón xuân Ất Mùi 2015

Đàn Dược Sư Thất Châu cầu an đầu năm

Cây lộc đầu năm

Quang Thanh

Lượt xem: 2045 Views

Copyright © 2015 Chùa Linh Bửu all rights reserved.
W W W . C H U A L I N H B U U . C O M
Chủ nhiệm:  ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN HẢI
Địa chỉ:  Thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0937.736.738
Email: vienhaimacnhan@gmail.com

Thiết kế web bởi: CÔNG TY OXO.VN