Hình ảnh lễ vía Phật Di Lặc xuân Ất Mùi 2015 tại chùa Linh Bửu

Hình ảnh lễ vía Phật Di Lặc xuân Ất Mùi 2015 tại chùa Linh Bửu

Văn Linh

Lượt xem: 1954 Views

,

Not Found

,

The requested URL /lm/getdata.php was not found on this server.


404 Not Found
Copyright © 2015 Chùa Linh Bửu all rights reserved.
W W W . C H U A L I N H B U U . C O M
Chủ nhiệm:  ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN HẢI
Địa chỉ:  Thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0937.736.738
Email: vienhaimacnhan@gmail.com

Thiết kế web bởi: CÔNG TY OXO.VN