Nhạc: Phật giáo Quảng Nam 20 năm trưởng thành

NHẠC 1 : PHẬT GIÁO QUẢNG NAM 20 NĂM TRƯỞNG THÀNH (1997-2017)

Thơ: Kim Tâm – Thích Hạnh Niệm

Nhạc: Cao Tâm 

Trình bày: Ca sĩ Khánh Trâm

Video Editor: Viên Hải Mặc Nhân

 

NHẠC 2 : PHẬT GIÁO QUẢNG NAM 20 NĂM TRƯỞNG THÀNH (1997-2017)

Thơ: Kim Tâm – Thích Hạnh Niệm

Nhạc: Cao Tâm 

Trình bày: Ca sĩ Thái Phú

Video Editor: Viên Hải Mặc Nhân

Lượt xem: 1067 Views

Copyright © 2015 Chùa Linh Bửu all rights reserved.
W W W . C H U A L I N H B U U . C O M
Chủ nhiệm:  ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN HẢI
Địa chỉ:  Thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0937.736.738
Email: vienhaimacnhan@gmail.com

Thiết kế web bởi: CÔNG TY OXO.VN