Trọng thể khai mạc Đại Giới Đàn Vĩnh Gia

Sáng nay, ngày 15/8/Ất Mùi (27/9/2015) tại chùa Đạo Nguyên (140 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ), lễ trường chính của giới đàn trang nghiêm và trọng thể khai mạc Đại Giới Đàn Vĩnh Gia do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức. 

Quang lâm tham dự và chứng minh có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Duyên, TV HĐCM, Phó chủ tịch HĐTS, Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn; HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS GHPGVN, Chánh chủ đàn cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng và Thập sư Ni cùng toàn thể chư Tăng Ni giới tử cầu thọ giới pháp.

Trong diễn văn khai mạc có đoạn “Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ đề, Ngài thuyết pháp độ sanh, thành lập các chúng đệ tử đại thể có chúng xuất gia và chúng tại gia. Trong đó, chúng xuất gia có bổn phận truyền trì mạng mạch Phật pháp, còn chúng tại gia có bổn phận hộ trì Tam Bảo. Sau gần 50 năm hóa độ, Ngài thâu thần diệt độ. Trước khi nhập Niết bàn, Ngài ân cần di chúc: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn, Phật pháp còn…”. Từ đó về sau, tổ tổ tương truyền, sư sư thọ thọ, đều đặt nền móng trên giới luật. Các bậc đại Tông sư đều là bậc xuất gia. Ngài lục tổ Huệ Năng ngộ đạo khi nghe tụng kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” và được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền trao Y bát khi còn là Cư sĩ nhưng phải đợi đến sau khi đăng đàn thọ cụ túc giới Ngài mới thuyết pháp độ sanh…”. Kế thừa mạng mạch Phật pháp,  sau 11 năm BTS Phật giáo tỉnh nhà mới tổ chức Đại giới đàn lần thứ III lấy danh xưng vị tổ tại đất Quảng Nam, Tổ Vĩnh Gia thuộc đời thứ 6 dòng Lâm Tế, vị tổ sư có nhiều đống góp trong công cuộc phục hưng đạo Phật thời kỳ cận đại.

Ban tổ chức vận hết tâm lực để giới đàn truyền trao giới pháp được tổ chức rất trang nghiêm nhằm khích phát giới thể, khích phát tâm bồ đề của các giới tử. Giới đàn trang nghiêm, thanh tịnh là một trong ba yếu tố để giới tử được đắc giới.

“Hoang mang giữ quảng đêm trường/ Nhờ đèn Tam bảo soi đường chúng sinh/ Mêng mong bể khổ lênh đênh/ Nương thuyền Tam Bảo chúng sanh thoát nàn.”

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN tán thán đến toàn thể chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh nhà trong việc nỗ lực mở Đại giới đàn thành công truyền trao giới luật cho hàng hậu bối. Bên cạnh đó có lời nhắc nhở chư Tăng – Ni giới tử bằng ngôn từ giản dị “Chớ bảo xuất gia là việc dễ, phải gieo hạt giống Bồ đề nhiều đời nhiều kiếp mới có được đầy đủ nhân duyên như ngày hôm nay”. Tuy nhiên để giữ giới và hành trì được giới pháp suốt cả cuộc đời phải cần nỗ lực giữ gìn để trang nghiêm và thanh tịnh như giữ chính con mắt của mình vậy. “Thọ giới tuy đa, trì giới thiểu, Thọ ân dung dị, báo ân nan”. Do đó giới pháp chính là con đường sáng dẫn chúng ta đi không bị lầm đường lạc lối, hướng dẫn chúng ta đến nơi an lạc trong đời sống tâm linh, tu tập và thành tựu đạo quả trong tương lai.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức Đại giới đàn cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng do Hoà thượng Thích Thiện Duyên làm đường đầu Hoà thượng; Hội đồng thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn làm đường đầu Hoà thượng.

Kết thúc buổi lễ khai mạc dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, trong niềm hoan hỷ của hội đồng chứng minh, hội đồng giới sư nhị bộ, sự thành kính thiết tha cầu giới của Tăng – Ni giới tử xuất gia cũng như phật tử tại gia đã tạo nên một buổi lễ khai mạc vô cùng trọng đại và trang nghiêm.

Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh buổi khai mạc Đại giới đàn Vĩnh Gia:

Ban TT – TT PG tỉnh thực hiện:

Lượt xem: 1625 Views

Copyright © 2015 Chùa Linh Bửu all rights reserved.
W W W . C H U A L I N H B U U . C O M
Chủ nhiệm:  ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN HẢI
Địa chỉ:  Thôn Thạch Tân - xã Tam Thăng – TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0937.736.738
Email: vienhaimacnhan@gmail.com

Thiết kế web bởi: CÔNG TY OXO.VN