...

  Bài kệ chú tắm Phật

  Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tửTắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm đức Phật đản sinh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con ngườiNghi thức tắm Phật đã có từ xa xưa ở Ấn Độ, các tự viện thường thực hiện nghi lễ tắm Phật như một nhu cầu cần thiết để cầu phước diệt tội. Khi tiến hành lễ tắm Phậtbài kệ tắm Phật được xướng tụng là:

  我今灌沐諸如來

  淨智功德莊嚴聚

  五濁眾生令離垢

  同證如來淨法身

  毘耶城裏不曾生

  娑羅樹間不曾滅

  不生不滅老瞿曇

  眼中看見重添節

  今朝正是四月八

  淨飯王宮生悉達

  噴水九龍天外來

  捧足蓮花隨地發

  唵,牟尼,牟尼,三牟尼,薩婆訶.

  Âm Hán:

  Ngã kim quán mộc chư Như Lai

  Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

  Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu

  Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

  Tỳ Gia thành lý bất tằng sinh

  Sa La thọ gian bất tằng diệt

  Bất sanh bất diệt lão Cồ Đàm

  Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết.

  Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát

  Tịnh Phạn vương cung sinh Tất Đạt

  Phún thủy cửu long thiên ngoại lai

  Bỗng túc liên hoa tùng địa phát.

  Án mâu nimâu ni, tam mâu nitát bà ha.

  Dịch nghĩa:

  Con nay rưới tắm các Như Lai

  Trí sạch trang nghiêm công đức lớn

  Chúng sanh năm trược rời cấu trần

  Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

  Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh

  Giữa cây Sa La chưa từng diệt

  Bất sinh bất diệt đức Cồ Đàm

  Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt.

  Sáng nay là mồng tám tháng tư

  Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt

  Chín rồng phun nước ngoài trời đến

  Hoa sen đỡ bước theo đất mọc.

  Án mâu nimâu ni, tam mâu nitát bà ha.

  QM

  MỚI CẬP NHẬT

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM