...

  Bốn Vô lượng tâm, chất liệu xây dựng thiên đường trong cuộc sống

  Đạo Phật tuyên bố đời là khổ, sự tuyên bố đó đúng với thực chất của cuộc đời. Nhưng người theo Phật không phải nghe tuyên bố như vậy rồi khóc lóc buồn phiền, bi quan yếm thế. Vì đó chỉ là vế thứ nhất, vế thứ hai đạo Phật đưa ra cách khắc phục sự khổ và xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn, bớt khổ đau hơn. Rất có nhiều cách như thế, nhưng ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 4 tâm vô lượng để xây 1 thiên đường trong cuộc sống đầy khổ lụy này.

  I/ Định nghĩa 4 tâm vô lượng và xuất xứ: Gọi là vô lượng vì đối tượng của 4 tâm này không phải chỉ là 1 hay 2 mà nhiều vô số lượng. Bốn tâm này là Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm Hỷ, Tâm Xả. Đức Phật dạy tu tập bốn tâm này ở trong kinh Phạm Trú. Phạm Trú nghĩa là sống chung với Phạm Thiên ở cõi thiên cung. Thiên cung tức là thiên đường nơi đầy niềm vui. Như vậy bốn tâm vô lượng Từ Bi Hỷ Xả là chất liệu dựng xây thiên đường trong cuộc sống này vậy.

  II/ Nội dung 4 tâm vô lượng:

  1/ Từ vô lượng tâm: Từ nghĩa là yêu thương. Tâm Từ nghĩa là tâm yêu thương. Yêu thương không phải chỉ yêu 1 người 2 người mà yêu tất cả muôn loài, yêu tất cả sự sống nên gọi là từ vô lượng tâm. Người có tâm từ này không giết hại chúng sanh và không ăn thịt chúng sanh. Người thể hiện tâm từ này giữ giới không sát sanh và trường chay suốt cả cuộc đời, luôn luôn mở rộng tình thương và tôn trọng sự sống. Trên địa cầu này, dưới mặt trời này không có gì quý hơn sự sống. Sống và tôn trọng mạng sống của tất cả muôn loài, không giết hại và ăn thịt muôn loài là từ vô lượng tâm vậy. Người sống biết quý trọng cuộc sống của chính mình và quý trọng tất cả sự sống của tất cả vạn loại khác từ mình không làm ác hạnh và khuyên bảo mọi người không làm ác hạnh là tự yêu thương mình và yêu thương muôn loài vì biết rằng nếu làm ác hạnh tức là tự làm khổ mình theo luật nhân quả.

  2/ Bi vô lượng tâm: Nếu Từ vô lượng tâm là yêu thương tất cả sự sống thì bi vô lượng là yêu thương sự sống, yêu thương chúng sanh lâm vào hoàn cảnh bất hạnh rồi ra tay cứu vớt. Mở mắt ra, chúng ta ai ai cũng thấy nhiều hoàn cảnh bất hạnh đang xảy ra, nào là thiên tai bão lũ, loạn lạc chiến tranh, tai nạn, tật bịnh v.v… khiến cho cuộc đời đã khổ lại càng khổ hơn. Yêu thương những người bị lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế ra tay chia sẻ là bi vô lượng tâm. Sống không chỉ sống cho riêng mình mà chia sẻ chung cho cuộc sống là nghĩa cử cao đẹp.

  3/ Hỷ vô lượng tâm: Hỷ là vui vẻ, mở lòng mình ra thân thiện với tất cả mọi người.

  4/ Xả vô lượng tâm: Xả không phải là bỏ như người ta thường nghĩ mà xả là thăng bằng trong cuộc sống. Bất cứ trong hoàn cảnh nào người con Phật cũng phải giữ trạng thái thăng bằng trong cuộc sống không có thiên lệch nghiêng về 1 cực đoan nào. Tại sao vậy? Vì thiên lệch sẽ điên đảo và điên đảo là khổ lụy. Đạo Phật là trung đạo không có thiên lệch về 1 bên nào. Đó là Xả vô lượng tâm vậy.

  Từ, Bi, Hỷ, Xả bốn chất liệu để dựng xây thiên đường trong cuộc sống. Ở đâu có Từ Bi Hỷ Xả thì ở đó là Thiên đường. Ở đâu không có Từ Bi Hỷ Xả thì ở đó là Địa ngục. Cuộc đời này không thể không có tình thương yêu.

  Hòa Thượng Thích Như Phẩm 

  MỚI CẬP NHẬT

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM