...

  Chân lý trong đạo Phật

  1000138_171707293002575_1653424576_n

  Đức Phật là Bậc Giác ngộ đã đạt được chân lý và chỉ vẽ cho con người biết con đường đạt đến chân lý như Ngài. Con đường ấy chính là đạo Phật. Vậy, chân lý trong đạo Phật là gì? Bằng cách nào mà chúng ta đạt được chân lý ấy?

  Theo Phật giáo, chân lý chỉ là lẽ thật, có 2 loại:

  1/ Tục đế: Tục để nói cho đủ là thế tục đế, loại chân lý công ước có giá trị tương đối. Đây là lẽ thật trong một thời điểm, trong một không gian giới hạn, cho một nhóm người nào đó, chưa phải là lẽ thật tuyệt đối trong mọi không gian và thời gian.

  2/ Chân đế: Đây là lẽ thật tuyệt đối có giá trị vĩnh viễn trong tất cả thời gian và mọi không gian. Chân đế còn gọi là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Loại chân lý này không thể diễn tả  bằng ngôn ngữ hay lãnh hội bằng tư duy, mà muốn lãnh hội thì phải cần có tùy giác trí, loại trí tuệ có được trong thiền định đúng pháp. Đây là hiện lượng trí, khiến cho hành giả thể nhập chân đế.

  Người đi tìm chân lý trong đạo Phật muốn đạt được 2 loại chân lý trên thì phải dùng các phương pháp sau :

  Văn: Học hỏi những  lời Phật dạy. Những lời đức Phật đã dạy trong 3 tạng kinh điển (kinh, luật, luận) chưa phải là chân lý mà chỉ là những  phương tiện để đạt được chân lý, như ngón tay chỉ  mặt trăng mà thôi.

  : Tư duy về những lời Phật dạy để lãnh hội lý lẽ chứa đựng trong ấy.

  Bằng hai phương pháp này hành giả có thể lãnh  hội được tục đế chứ chưa lãnh hội được chân để.

  Tu: Tu tức là thực hành lời Phật dạy để chứng nghiệm chân đế, tức là hành giả phải tu giới, tu định, tu tuệ để có được tùy giác trí mà chứng ngộ chân đế.

  Như vậy, người muốn đạt được chân lý trong đạo Phật thì học phải đi đôi với hành, thiếu một trong hai thì  không thể thành công được .

                                                         Hòa Thượng Thích Như  Phẩm

  MỚI CẬP NHẬT

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM