...

  “Hộ giới điệp” Đại giới đàn chùa Tiên Long – Thạch Động (Chùa Hang – H. Núi Thành)

  Trong bài viết: “Ván khắc Phái Quy y, Điệp thế độ, Hộ giới điệp và Pháp quyển tại Quảng Nam” của tác giả Thích Như Tịnh, đăng trên Tạp chí Liễu Quán số 17, tháng 5-2019 có đề cập đến “Hộ giới điệp” Đại giới đàn chùa Tiên Long – Thạch Động (Chùa Hang – H. Núi Thành). Nay xin trích lại một một phần trong bài viết:

  “Hộ giới điệp” Đại giới đàn chùa Tiên Long – Thạch Động – xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành, T. Quảng Nam, khắc bản năm Bính Thân, Thành Thái thứ 8 [1896]. Ván hiện lưu tại chùa Viên Giác – Hội An

  Mộc bản chứng điệp thọ giới cấp cho Tăng Ni qua các đại giới đàn nói chung được gọi là bản Hộ giới điệp, hoặc “Điệp đàn tỳ kheo”. Đây là văn bản công nhận một vị tu sĩ Phật giáo đã thọ giới Sa-di hay Tỳ-kheo và chỉ giới thiệu trong các đại giới đàn. Trước đây, tại tổ đình Phước Lâm có lưu giữ một ván khắc “Hộ giới điệp” của đại giới đàn năm Canh Tuất [1910], do tổ Vĩnh Gia làm đường đầu Hòa thượng, nhưng đến nay ván khắc này không còn.

  Hiện tại chùa Viên Giác ở Hội An còn lưu giữ một ván khắc “Hộ giới điệp” của đại giới đàn “Tiên Long Thạch Động tự” do Hòa thượng Ấn Hướng Pháp Nhãn làm Đường đầu Hòa Thượng vào năm Bính Thân [1896]. Mộc bản có kích thước 50cm x 110cm; chung quanh viền được khắc hình 8 con rồng chầu vào nhau. Nội dung của mộc bản “Hộ giới điệp” nói về duyên khởi kiến lập đàn giới cũng như các giới đàn được tổ chức tại Trung Hoa. Phần cuối là phương danh Hòa thượng Đường đầu Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê, Thất vị tôn chứng và Tứ vị dẫn thỉnh đại sư. Cuối bản khắc [có hàng để trống] để ghi pháp danh, pháp tự của giới tử và giới phẩm mà vị ấy thọ Sa-di hay Tỳ-kheo.

  Chúng tôi cho cung lục lại tôn hiệu của Hội đồng Thập Sư qua ván khắc tại Đại giới đàn chùa Tiên Long Thạch Động như sau:
  – Đường đầu Hòa thượng: Ấn Hướng Tổ Đồng Pháp Nhãn Hòa thượng.
  – Yết ma A-xà-lê: Từ Lâm Hòa thượng
  – Giáo thọ A-xà-lê: Phục Lễ Hòa thượng
  – Đệ nhất tôn chứng: Hoằng Tuấn Đại sư
  – Đệ nhị tôn chứng: Hoằng Tiếp Đại sư
  – Đệ tam tôn chứng: Hoằng Giảng Đại sư
  – Đệ tứ tôn chứng: Hoằng Tịnh Đại sư
  – Đệ ngũ tôn chứng: Hoằng Pháp Đại sư
  – Đệ lục tôn chứng: Hoằng Long Đại sư
  – Đệ thất tôn chứng: Hoằng Đề Đại sư
  – Đệ nhất dẫn thỉnh: Hoằng Du Thượng tọa
  – Đệ nhị dẫn thỉnh: Hoằng HiệpThượng tọa
  – Đệ tam dẫn thỉnh: Hoằng Cửu Thượng tọa
  – Đệ tứ dẫn thỉnh: Hoằng Giáo Thượng tọa

  Giới đàn này được tổ chức vào ngày mồng 6 tháng 7 năm Bính Thân, niên hiệu Thành Thái thứ 8 [1896], tại chùa Tiên Long Thạch Sơn (dân gian gọi là chùa Hang). Chùa này được Thiền sư Ấn Hướng Pháp Nhãn – tức Mộc Y Hòa thượng người Quảng Ngãi sáng lập tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Giới tử thọ giới tại giới đàn này có ngài Chơn Cảnh, tự Đạo Hoằng, hiệu Huệ Duyệt về sau làm Tăng cang chùa Vĩnh An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

  (…)

  Nguyên Đạo
  trích dẫn

  MỚI CẬP NHẬT

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM