...

  Tam Kỳ: Chùm ảnh lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018 tại chùa Linh Bửu

  Tối ngày 14-4ÂL (28-5-2018), tại chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trang nghiêm diễn ra lễ tắm Phật.

  ĐĐ.Thích Viên Hải, trụ trì chùa Linh Bửu chia sẻ về ý nghĩa lễ tắm Phật

  Trước khi cử hành lễ, ĐĐ.Thích Viên Hải, Trưởng ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Linh Bửu đã chia sẻ đến Phật tử về ý nghĩa lễ tắm Phật, Đại đức nói: “Hai dòng nước có ý nghĩa đạo pháp không phân hai, nhất tâm quy bổn thể. Ấm mát là hai thể mà hợp lại thành một; cũng vậy giáo pháp của Đức Phật là Trung đạo, dung hòa tất cả, một là tất cả và tất cả là một – ý nói bổn thể tự tánh chân tâm.”

  Đại đức còn nhắc Phật tử quay lại chính mình mà tu tập trong tâm. Giác ngộ mình có bổn tâm thanh tịnh, bản tánh chân như, Phật tánh trong mình thì đó là “Phật đản sinh trong tâm”, và tắm cho Đức Phật tâm của chính mình là gột rửa những gì không tốt bởi ý niệm, thân hành, khẩu xuất vọng động, còn bám chấp trần lao.

  Thực hiện nghi thức tắm Phật

  Tiếp đó, chư Tăng và Phật tử chùa Linh Bửu cùng nhau tụng bài kệ tắm Phật, và thực hiện nghi thức tắm Phật kính mừng Phật đản sanh PL.2562 với tất cả lòng thành kính, hoan hỷ.

  Phật tử trang nghiêm thực hiện lễ Tắm Phật

  Cũng trong dịp này, vào sáng ngày Rằm-4-ÂL, chùa Linh Bửu đã trang nghiêm cử hành nghi lễ truyền thống kỷ niệm Khánh Đản PL.2562, có đông tín đồ Phật tử địa phương tham dự.

  Giới thiệu chùm ảnh lễ Phật đản tại chùa Linh Bửu:

  Đức Dương

  Ban TTTT PG Quảng Nam

  MỚI CẬP NHẬT

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM