...

    Địa chỉ: Thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
    Email: vienhaimacnhan@gmail.com
    Điện thoại: 0937736738
    Chịu trách nhiệm: Tỳ kheo Thích Viên Hải