...

  Tam Kỳ: Các chùa xã Tam Thăng cúng dường trường hạ

  (QCB) – Nhằm gieo duyên cho Phật tử tại gia hộ trì Tam bảo, vun trồng phước đức cúng dường, trợ duyên cho chư Tăng Ni tu học, ngày 11/6/2022 (13/5 Nhâm Dần), chùa Linh Bửu, chùa Thái Bình và chùa Vĩnh Bình (xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức chuyến hành hương cúng dường an cư trên địa bàn TP. Tam Kỳ.

  Đoàn do ĐĐ. Thích Viên Hải – UVTT, Trưởng ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam, Trụ trì chùa Linh Bửu hướng dẫn, cùng các đạo hữu Phật tử đã đến đảnh lễ Tam bảo và cúng dường tại: đạo tràng an cư Tổ đình Tịnh Độ và đạo tràng an cư chùa Diệu Quang (TP. Tam Kỳ).

  Được biết, đạo tràng an cư tại Tổ đình Tịnh Độ dành cho chư Tăng có 84 Tỳ-kheo, 2 Sa-di; và đạo tràng an cư tại chùa Diệu Quang dành cho chư Ni có 70 vị Tỳ-kheo-ni và 5 vị Thức-xoa-ma-na.

  Một số hình ảnh được ghi nhận:

  Phước Thọ

  MỚI CẬP NHẬT

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM